• Utenos Ekonomikos ir Kompiuterijos Klubo rengiamas laikraštis Utenos apskrities jaunimui •
 
Apklausa
Kokia tema Jums yra aktualiausia?

Utenos miesto naujienos
kelionių, išvykų įspūdžiai
mokslas, studijos
jaunimo organizacijų veikla
kita


PIRMADIENIS
2019-08-19


Vardadienius švenčia:


Šiandien:
(prognozes.lt) (kuzmarskis.lt) (vytautus.com)

Pakalbėkim...
Vardas:


Žinutė:


Draugai


PagrindinėEuropos komisijos pasiūlymai, kaip suderinti pasiūlą bei paklausą darbo rinkoje
2009-01-05, 17:14:21
Milda Urbonaitė


Gruodžio viduryje Europos Komisija (EK) priėmė komunikatą, kuriuo siekiama tiek europiniu, tiek nacionaliniu lygiu geriau prognozuoti bei nuspėti, kokios profesijos bus paklausios ateityje. Šiame komunikate, pavadintame "Nauji įgūdžiai naujiems darbams", pateikti pasiūlymai siekiant suderinti pasiūlą bei paklausą darbo rinkoje, organizuoti nuolatinį įgūdžių vertinimą, sutelkti ES valstybių narių ir kitų tarptautinių organizacijų pastangas siekiant šių tikslų. Šis komunikatas yra Europos ekonomikos atkūrimo plano dalis. Vladimiras Špidla, Užimtumo ir socialinių reikalų komisaras, pristatydamas komunikatą, sakė: "Šiuo ekonominės krizės laikotarpiu yra tiesiog nedovanotina matyti didėjantį nedarbą, tačiau tuo pačiu metu laisvos darbo vietos nėra užimamos. Mes turime užtikrinti geresnį darbuotojų įgūdžių atitikimą darbo rinkos reikalavimams. O ilguoju laikotarpiu mes privalome dėti visas pastangas siekiant prognozuoti, kokios profesijos bus reikalingos rytojaus Europos ekonomikai ir reformuoti mūsų švietimo bei ugdymo sistemas, kad jos galėtų tinkamai paruošti darbuotojus pagal ateities poreikius".

Darbuotojų kvalifikacijos neatitikimas darbo rinkos poreikiams yra didelė problema daugelyje ES šalių. Darbdaviai nėra patenkinti universitetų absolventų išsilavinimu. Dažnai patiems darbdaviams tenka juos apmokyti. Tam reikia laiko bei finansinių sąnaudų, todėl mažėja tokių įmonių konkurencingumas. Jaunuoliai, baigę vidurinę mokyklą, labai dažnai renkasi būsimas profesijas veikiami lyčių stereotipų. Todėl lyčių disbalanso mažinimas atskiruose sektoriuose galėtų iš dalies kompensuoti kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą vyrų dominuojamose srityse.

Technologinis progresas, globalizacija, aplinką tausojančios energijos poreikis, senėjanti visuomenė iš esmės keičia darbuotojų įgūdžius, kurie bus reikalingi ateityje. EK siekia prognozuoti tokius pokyčius, kad darbuotojai galėtų įgyti atitinkamą kvalifikaciją.

Siekiant įvykdyti komunikate išdėstytus tikslus, numatomos keturios veiksmų kryptys. Pirma, svarbu reguliariai skleisti išsamią informaciją. Nacionalinėms, regioninėms bei vietinėms valdžios institucijoms, verslo atstovams, socialiniams partneriams, mokymų paslaugų teikėjams bei darbuotojams labai praverstų detali informacija apie ES trumpo laikotarpio darbo rinkos pokyčius, esamas laisvas darbo vietas, ateityje reikalingų įgūdžių prognozes. Antra, numatoma stiprinti prognozavimo ir numatymo galimybes. Kai kurios valstybės narės tokias prognozes jau atlieka, tačiau ši veikla yra labai fragmentuota. Siekiant maksimalaus efekto, būtina šias iniciatyvas sujungti. Planuojama reguliariai atlikti ilgojo laikotarpio pasiūlos ir paklausos ES darbo rinkoje analizę iki 2020 metų pagal atskirus sektorius, profesijas, kvalifikacijos lygius bei valstybes nares. Šios prognozės bus atnaujinamos kas dveji metai, tačiau esant potencialiam darbo rinkos disbalansui, tokia informacija bus nedelsiant pateikiama. Verslo atstovai šioje veikloje taip pat vaidina esminį vaidmenį, todėl planuojama stiprinti švietimo institucijų, mokymo paslaugų teikėjų ir verslininkų dialogą. Trečias svarbus žingsnis - tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas. Tiek ES valstybės narės, tiek kitos šalys yra veikiamos globalių tendencijų ir iššūkių. Tiesioginis dialogas bei nuomonių keitimasis su tarptautiniais partneriais gali gerokai prisidėti prie tikslų siekimo. Ir galiausiai, šiam tikslui planuojama mobilizuoti dabar egzistuojančius ES instrumentus, įskaitant ir struktūrinių fondų lėšas. Svarbus žingsnis yra darbo jėgos geografinio mobilumo skatinimas. Darbuotojai, kurie studijų metais dalyvavo Erasmus ar Leonardo programose, yra labiau linkę keisti gyvenamąją vietą dėl darbo. Todėl EK siūlo didinti šių programų finansavimą.

Be to, EK minėtame komunikate pateikia prognozes apie darbo rinkos poreikius iki 2020 metų. Vis labiau mažės žmonių, dirbančių žemės ūkio ir tradicinės gamybos pramonės sektoriuose, skaičius. Po dešimties metų beveik trys ketvirtadaliai žmonių dirbs paslaugų sektoriuje. Ypač turėtų augti verslo paslaugų (informacinių technologijų, draudimo ar konsultacijų), sveikatos priežiūros, logistikos, viešbučių bei maitinimo sektoriai. Perėjimas prie aplinką tausojančių energijos šaltinių taip pat įtakos užimtumą, ypač tokiose srityse kaip statybos, transportas, žemės ūkis bei miškininkystė.

Demografinės tendencijos labai įtakos darbo jėgos pasiūlą. Prognozuojama, kad ES darbingų žmonių (15 - 64 metų) skaičius pasieks viršūnę 2012 metais, o vėliau pradės mažėti. Migracijos procesas galėtų šiek tiek kompensuoti mažėjantį gimstamumo lygį.

Didės aukštos ir vidutinės kvalifikacijos darbuotojų poreikis. Bus sukuriama vis daugiau darbo vietų, reikalaujančių tokios kvalifikacijos darbuotojų. Šiuolaikinių technologijų vystymasis taip pat įtakos darbo jėgos poreikį. Nors šios technologijos negali pakeisti aukštos bei žemos kvalifikacijos darbuotojų atliekamų kai kurių funkcijų (pavyzdžiui, kognityvios ir komunikacijos užduotys, sunkvežimių vairavimas), tačiau vidutinės kvalifikacijos darbuotojų rutininės ir nuolat besikartojančios funkcijos bus vis labiau kompiuterizuotos ir automatizuotos.

Paslaugų sektoriuje pastebima aiški tendencija siekiant praplėsti visų lygių darbuotojų turimus įgūdžius, siejamus su „nerutininėmis“ užduotimis. Pavyzdžiui, informacinių ir telekomunikacijų specialistai turės tobulinti rinkodaros ar valdymo įgūdžius; paslaugų darbuotojai – orientavimosi į klientus įgūdžius, skaitmeninį raštingumą ir pan. Didės transversalių kompetencijų (analitiniai sugebėjimai, savarankiškumas, komunikacijos, kalbų įgūdžiai) poreikis.

EK, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, nuolat atliks šiame komunikate pateiktų priemonių efektyvumo tyrimą. Pirmoji ataskaita visuomenei bus pristatyta 2010 metais.

Nesutinki?
Jei nesutinkate su straipsnio autoriaus nuomone, galite parašyti atsakomąjį straipsnį laikraščio redakcijai adresu redakcija@utenosjaunimas.lt

Daugiau autoriaus straipsnių
Europos parlamento rekomendacijos siekiant tobulinti švietimo sistemas
Europos komisijos pasiūlymai, kaip suderinti pasiūlą bei paklausą darbo rinkoje

Įvertinimas
Įvertinimas:
3
Jau įvertino: 902

Įvertink!

Komentarai [ 9 ]
2009-01-08, 20:21:42
Išsigandęs komentatorius kuris gailisi dėl savo parašytų komentarų rašo:
Taigi, o žmogaus intelekto lygi nustatyti perskaičius kelis jo komentarus sugeba tik genijai. Ir nereikia būti mokslininku, kad suprastum, jog būti kvailu yra daug paprasčiau ir lengviau, negu mokytis ir kažko siekti. Jeigu tam prieštarausi ir vadinsi mane kvailiu niekas nepasikeis, taip visada būna, kai įžeidi tai kas kažkam labai svarbu - jis dėl to pyksta. Žodžiu nepykit, aš čia tik paeksperimentavau taip negražiai
2009-01-07, 23:20:35
Mantas rašo:
Jeigu perskaitai ir nieko nesupranti, tai reikėtų susirūpinti savo išsilavinimu, o ne straipsnį kritikuoti. Tokia kritika, kad per daug sudėtingų žodžių, tai tik atskleidžia komentatoriaus kvailumą. Ar lengviau mulkiu būt? Maždaug - "don't worry, be stupid".
2009-01-07, 21:48:53
Išsigandęs komentatorius rašo:
Tai nieko nekeičia - nuobodi tema, primena darželio laikus kai svajojai kuo būsi užaugęs. Beto straipsnių tema "Kuo būsiu užaugęs" nematau, gal kur ir yra keletas paskendusių.
2009-01-07, 17:57:42
Edvinas rašo:
Nežinau, Išsigandęs komentatoriau, ar viską perskaitei ar tik pirmus sakinius, bet turiu pasakyt, kad šita tema jaunime yra viena aktualiausių: "Kuo būsiu užaugęs".
2009-01-07, 16:49:06
Išsigandęs komentatorius rašo:
Ar aš vienas nuoširdžiai tikiuosi, kad šio straipsnio autorė yra bent 24 metų amžiaus ir aktyviai besidominanti politika, galbūt norinti tapti seimo nare? Nes kitu atveju šis tinklapis nenumaldomai tampa pačių nuobodžiausių paauglių Utenoje buveine. Nesakau, kad tai blogai.

2009-01-05, 20:54:34
headbanger rašo:
arba į www.utenosintelektualai.lt
2009-01-05, 20:02:46
Ponas M. rašo:
Su tokiu straipsniu tiesiai į wwww.geopolitika.lt
2009-01-05, 19:23:04
headbanger rašo:
perskaičiau vieną sakinį. užteko. dabar savaitę ,,virškinsiu''
2009-01-05, 17:31:28
Edvinas rašo:
Man perdaug informacijos vienu metu...

Vardas:


E-pašto adresas:


Tekstas:

 


Jaustukai:Komentarų taisyklės

1. Stenkitės rašyti LIETUVIŠKAI.
2. Draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius.
3. Gerbkite kitų nuomonę.
4. Privaloma įrašyti savo tikrą e.pašto adresą.
5. "Utenos jaunimo" redakcija neatsako už vartotojų komentarus.
6. Už komentarą atsako ir prisiima visą atsakomybę pats autorius.
7. "Utenos jaunimo" redakcija pasilieka teisę esant reikalui pakeisti komentaro turinį.

Nesilaikant šių taisyklių komentarai bus ištrinti be papildomo perspėjimo.
Vėliau pretenzijos nebebus priimamos.
Copyright © Utenos jaunimas, 2008m. Naujienos | Apie mus | RSS | Kategorijos