• Utenos Ekonomikos ir Kompiuterijos Klubo rengiamas laikraštis Utenos apskrities jaunimui •
 
Apklausa
Kokia tema Jums yra aktualiausia?

Utenos miesto naujienos
kelionių, išvykų įspūdžiai
mokslas, studijos
jaunimo organizacijų veikla
kita


TREČIADIENIS
2019-12-11


Vardadienius švenčia:


Šiandien:
(prognozes.lt) (kuzmarskis.lt) (vytautus.com)

Pakalbėkim...
Vardas:


Žinutė:


Draugai


PagrindinėKrašuoniškių pilietiškumo pamoka Utenos gatvėse
2009-06-06, 1:16:36
U.K.p.m. jaunieji žurnalistai


Jeigu gegužės 25 dieną jums teko važiuoti ar eiti Aušros gatve, o gegužės 22 d. pro Utenio aikštę galėjote išvysti gatvės aktorius ir pasijusti kaip Paryžiuje, Milane, Venecijoje ar kokiame kitame garsiame Europos mieste. Ten gatvės vaidinimai, gyvos skulptūros, instaliacijos, įvairios akcijos – yra įprasti dalykai, nieko nestebinantys, o suteikiantys miestui žavesio. Tačiau pas mus, Lietuvoje - tai vis dar naujas reiškinys. O ką jau kalbėti apie provinciją. Galbūt dėl to būrelis jaunų žmonių surengusių teatrališkas eitynes ir tiesiog gatvėje parodžiusių spektaklį nustebino, o kai kuriuos miestelėnus netgi šokiravo. Kas tie jauni žmonės ir kodėl vaidinimui pasirinko ne sceną, o gatvę ar aikštę? Ką jie tuo norėjo išreikšti?

Tai pilietiškai aktyvūs, kūrybingi ir žingeidūs Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos mokiniai, dalyvaujantys konkurse "Europos rinkimų viešinimo kompanija Lietuvos regionuose". Šio konkurso tikslas paskatinti jaunimą domėtis Europos Sąjunga, jos priimamų sprendimų svarba ir kūrybiškai išreikšti savo nuomonę bei pasirinkimą sukurtomis meninėmis instaliacijomis ar organizuojant teatrališkas eitynes. Konkursą inicijavo Europos Komisijos atstovybė ir Europos Parlamento Informacinis biuras Lietuvoje bei Pilietinių iniciatyvų centras.

Kūrybinei diskusijai pagrindinėmis Europos parlamento rinkimų kompanijos temomis Krašuonos mokykloje susibūrė šauni komanda: septintokai Deividas Bureika, Tomas Greičiūnas, Kasparas Mociūnas, Austėja Pelėdaitė ir aštuntokai Greta Burokaitė, Ovidijus Diržys, Alvydė Jučiūtė, Dovilė Lučiūnaitė, Karolis Puodžiukas, Justinas Šeduikis, Silvija Žemaitytė ir dailės mokytoja metodininkė Dalia Puodžiukienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viktorija Vilūnienė. Komandos nariai ilgai diskutavo apie Europos Parlamento priimamų sprendimų svarbą kiekvienam iš mūsų, aiškinosi, kokios šiuo metu Lietuvai aktualiausios temos. Mokiniai suvokė, kad tik Europiniu lygiu galima išspręsti tokius globalinius klausimus, kaip: energetika ir klimato kaita, migracija ir Europos Sąjungos sienų apsauga, finansų sistemos stabilumas, lygios galimybės, terorizmo grėsmės ir daugelį kitų klausimų. Juk nuo seno sakoma: "Vienas lauke ne karys". Nelikime Europos užkampiu, o integruokimės, keiskimės, modernėkime, eikime koja kojon su nuolat kintančiu gyvenimu. "Ir mes, jaunieji Europos piliečiai, nenorime likti nuošalyje, kai kuriama visų mūsų ateitis. Nors dar neturime teisės balsuoti, bet turime teisę išsakyti savo nuomonę Lietuvai svarbiais klausimais. Turime teisę paskatinti ir pakviesti suaugusius dalyvauti Europos rinkimuose," – kalbėjo mokiniai.

"Su tokiomis patriotinėmis nuotaikomis kibome į darbus,- pasakoja Dovilė.- Teko ilgai paplušėti, kol sukūrėme didžiulę, originalią meninę instaliaciją "Vėjo malūnas", kaip atsinaujinančios energijos simbolį. Instaliacijai sukurti prireikė tvirto metalinio karkaso, statybinio tinklo, keliasdešimt metrų natūralios virvės, daug lino pluošto, kelių pakuočių klijų ir t.t. Dar panaudojome senas mokyklines kėdes ir kitus laiko nučiupinėtus daiktus. Niekada iki tol nebuvau taip išmirkiusi rankų "Lipale"- įdomus jausmas."

"Man teko garbė būti teatralizuotos eisenos "vedliu", - prisimena Karolis,- turėjau per garsiakalbį kviesti miestelėnus ir miesto svečius ateiti pasižiūrėti mūsų sukurtą gatvės vaidinimą "Atsigręžk!". Gavau labai įdomią patirtį, pasisėmiau drąsos, atradau savyje aktoriaus sugebėjimų. Tvirtai tikėjau tuo, ką darau, myliu savo tėvynę ir noriu, kad joje būtų gera gyventi visiems. Juk Lietuva ir Europos Sąjunga - tai mes. Tad pradėkime nuo savęs. Eidami gatvėmis mes skandavome: "Žmogau, atsigręžk, nebūk abejingas. Tu turi teisę išreikšti savo nuomonę Europos rinkimuose. Jei nenuspręsi tu, už tave nuspręs kiti...".

"Mokytoja Dalia buvo teisi sakydama, kad norint jog svarbi informacija pasiektų kuo daugiau žmonių, reikia tą informaciją perduoti įtaigiai, reikia pačiam tikėti tuo ką darai. Mes nusprendėme, kad geriausias būdas atkreipti visuomenės dėmesį – viešos teatrališkos eitynės ir gatvės spektaklis. Juk vaidyba atveria savitą ir turtingą prasmių bei vertybių pasaulį. Gatvėje nėra jokios scenos, nėra įspūdingų dekoracijų ar modernaus apšvietimo. Čia taip arti publikos, net jauti žiūrovų alsavimą, emocijas, nuotaikas. Viešo gatvės spektaklio žiūrovu gali būti kiekvienas žmogus, sustojęs pasiklausyti ką teigia šiuolaikinis jaunimas ir vedinas noro pabūti kartu. Dažnai žiūrovai ar gatvės praeiviai, patys to nežinodami, tampa vaidinimo dalimi: netikėtai praeina visai šalia vaidinančių "aktorių", įsitraukia į gvildenamą problemą replikuodami, palaikydami plojimais ar diskutuodami. Vaidinti viešai gatvėje nelengva. Čia svarbus kiekvienas ištartas žodis, judesys, detalė. Čia jautiesi lyg permatomas. Tačiau tai daro įspūdį." – mintimis pasidalina Alvydė.

"Migruojantys žmonės. Žemėlapiai. Lagaminai. Žodynai. Palikti vaikai, tėvai. Begalinis ilgesys. Ašarotos akys. Telefono skambučiai. Lėktuvo bilietai. Noras pajusti tėviškės žemę po kojom. Prarastas ryšys, – mąsto Silvija, - Neįsivaizduoju savo tėvynės be jos piliečių. Visos kalbos apie šviesią Lietuvos ateitį bus bevaisės, jei šalyje ir toliau tokiais tempais mažės piliečių. Kas bėga iš savo krašto, nuo savo prigimties – tas vieną dieną suklups ir susimąstys, kad širdies kertelėje liko tuščia vieta, kurią užpildyti gali tik gimtojo krašto upelių čiurlenimas, pušų ošimas... Keliaukime, susipažinkime su ES, bet gyventi ir kurti sugrįžkime namo, į Lietuvą".

"Svarbiausia mūsų spektaklio detalė – didžiuliai, senoviniai, laiko nugludinti, kelioniniai lagaminai. Ant jų užrašytos raidės skelbia "Atsigręžk". Tad atsigręžkime į savo šaknis, išsaugokime savitumą – ir būsime įdomūs pasauliui. Kitas etniškumą pabrėžiantis akcentas – tai ilgi drobiniai marškiniai, išsiuvinėti baltiškais ornamentais. Jais pasidabinę ir išdidžiai iškėlę galvas keliaujame į Europą" – pastebi Kasparas.

"Džiugu, kad mano bendraamžiai supranta, kaip svarbu Europiniu lygiu spręsti ekologines ir klimato kaitos problemas. – kalbėjo Austėja, - Juk tai mes, žmonės, sukeliame klimato pokyčius, nuodijame gamtą, gyvūnus ir save, grėsmingai didiname šiltnamio efektą. Dėl besaikio gamtos turtų naudojimo nuolat daugėja badaujančių žmonių. Jeigu nesiimsime ryžtingų veiksmų - tai gana greitai žmoniją sukrės ekologinė katastrofa. Grėsmingomis mintimis ir išraiškingu judesiu buvo persmelkta antroji spektaklio tema. Mes kvietėme žmones nešiukšlinti, o rūšiuoti atliekas. Grupė kūrybingų septintokių praturtino mūsų eiseną ir spektaklį, pademonstruodamos įspūdingą drabužių kolekciją "Miesto ritmu". Merginos drabužius sukūrė iš netradicinių medžiagų: statybinio tinklo atliekų, siūlų, medžiagų, folijos, plėvelės atraižų ir t.t.".

"Nagrinėdami lygių galimybių temą mes kvietėme atsigręžti, būti tolerantiškiems, nediskriminuoti, priimti ir integruoti į jaunimo veiklą jaunus žmones su negalia, suprasti, kad šalia gyvena įvairūs žmonės, kad kiekvienas laisvas pasirenkant gyvenimo būdą, stilių, religiją, seksualinę orientaciją. Visi mes esame skirtingi, bet norime turėti lygias galimybes," – teigia Ovidijus.

Pasakoja Greta: "Man buvo gera vaidinti tada, kai mačiau giedrus ir šiltus žmonių veidus. Mačiau, kaip jie reaguoja. Bet buvo liūdna, kai žmonės liko abejingi, nesuprato mūsų akcijos prasmės. Patiko vaidinti Aušros gatvėje, prie Utenos apskrities pastato, nes susirinko būrelis geranoriškų žiūrovų. Mus šiltai pasveikino Utenos apskrities viršininkas Egidijus Puodžiukas ir pavaduotojas Gintaras Šileikis. Jie padėkojo mums už drąsias idėjas, pilietinę poziciją, gebėjimą originaliai perteikti visą Europą jaudinančias nūdienos problemas. Džiaugėsi, kad Utenoje yra pažangaus, kūrybingo jaunimo, suprantančio, kad "kuo Lietuvoje bus daugiau Europos, tuo bus daugiau pažangos". Jeigu net valdžios vyrams atrodo, kad mes atliekame prasmingą ir svarbią misiją – tai mūsų tikslas pasiektas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viktorija Vilūnienė. Stebėdama mokinių iniciatyvas kuriant teminę meninę instaliaciją bei pasiruošimą viešosioms teatrališkoms eitynėms mačiau, kad auganti karta turi tvirtus įsitikinimus ir pažiūras suvokiant ekologines, rasinės, socialinės lygybės, migracijos problemas ir puikiai geba jas atskleisti per meną, vaidybą, žodį, detales... Manau, kad dalyvaudami šiame projekte, mokiniai gavo įvairių pamokų, bei pajuto, kad per menines išraiškas, priartino Utenos miesto žmones prie bendrųjų Europos Sąjungos siekių. Iniciatyvinei mokinių grupei ir jos veiklą koordinavusiai dailės mokytojai Daliai Puodžiukienei linkime sėkmingo projekto idėjos įvertinimo ir tolimesnės sklaidos.

Nesutinki?
Jei nesutinkate su straipsnio autoriaus nuomone, galite parašyti atsakomąjį straipsnį laikraščio redakcijai adresu redakcija@utenosjaunimas.lt

Daugiau autoriaus straipsnių
Krašuoniškių pilietiškumo pamoka Utenos gatvėse

Įvertinimas
Įvertinimas:
3.1
Jau įvertino: 928

Įvertink!

Komentarai [ 0 ]

Vardas:


E-pašto adresas:


Tekstas:

 


Jaustukai:Komentarų taisyklės

1. Stenkitės rašyti LIETUVIŠKAI.
2. Draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius.
3. Gerbkite kitų nuomonę.
4. Privaloma įrašyti savo tikrą e.pašto adresą.
5. "Utenos jaunimo" redakcija neatsako už vartotojų komentarus.
6. Už komentarą atsako ir prisiima visą atsakomybę pats autorius.
7. "Utenos jaunimo" redakcija pasilieka teisę esant reikalui pakeisti komentaro turinį.

Nesilaikant šių taisyklių komentarai bus ištrinti be papildomo perspėjimo.
Vėliau pretenzijos nebebus priimamos.
Copyright © Utenos jaunimas, 2008m. Naujienos | Apie mus | RSS | Kategorijos